De Hersteld Hervormde Gemeente Goedereede wordt gevormd door de dorpskern Goedereede, Havenhoofd en de Oostdijk en behoort tot de Hersteld Hervormde Kerk. Goedereede ligt op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Classicaal gezien behoort de Hersteld Hervormde Gemeente Goedereede tot de classis Zuid-West.

Iedere zondag mag tijdens de kerkdiensten, die gehouden worden in het nieuwe kerkgebouw "de Levensbron" aan de Achterstraat 1 te Goedereede, de predikanten spreken van Gods trouw, almacht, liefde, gerechtigheid, heiligheid en genade. De genade die God wil schenken aan een verloren zondaar die wij van nature zijn. In de prediking mag gehoord worden wie de mens is en dat de Heere geen lust heeft in de dood van een zondaar maar daarin dat hij zich bekere en leve. Er mag dan heen gewezen worden naar het verlossingswerk van Christus die zich vrijwillig heeft overgegeven en zich heeft laten kruisigen op Golgotha en is gestorven en opgestaan om verlossing teweeg te brengen voor Zijn kinderen. Zodat zijn kinderen, in plaats van eeuwig verloren te gaan, eeuwig zullen leven en Hem groot mogen maken.

Hoe wij dit mogen weten? Omdat het in de Bijbel staat. Het Woord van God aan de mensen op deze wereld. Geleerd door de Heilige Geest. Waarvan de volgende belijdenisgeschriften spreken en die wij van harte onderschrijven:

  • De Heidelberger Catechismus
  • De Nederlandse Geloofsbelijdenis.
  • De Dordtse leerregels.

Een ieder is van harte welkom. Hieronder vallen natuurlijk onze leden maar ook u of jouw die toevallig op deze site langskomt heten we van harte welkom. Bij ons of in een andere gemeente.

Snel naar toe

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top