Afdrukken

"Wie de jeugd heeft; die heeft de toekomst" luidt een gezegde. En al maken we dit gezegde dan niet helemaal tot het onze er zit wel een belangrijke kern van waarheid in. Want er komt veel op de jongeren af.

Dat begint al als je naar (een andere) school gaat. Wanneer je in contact met andere jongeren komt die misschien wel anders zijn opgevoed. Die dingen doen en dingen zeggen die niet overeenkomen met wat je thuis hebt geleerd. Misschien stellen ze wel vragen waar je geen antwoord op hebt. En misschien wil je wel eens praten over het geloof en de vragen die je hebt zonder dat er om je gelachen wordt.

Het jeugdwerk van onze kerk geeft voor iedere leeftijdsgroep hier op eigen manier invulling aan. We organiseren daarom de volgende clubs/bijeenkomsten:

Plaats van samenkomst is ons kerkgebouw: "de Levensbron"aan de Achterstraat 1.Komen we op een andere plaats samen dan laten wij dit van te voren weten.

Waarom naar een club of bijeenkomst? 
Het is de bedoeling dat we het samen gezellig hebben en dat we tegelijk ook nog wat leren over de dingen waar het in dit leven echt over gaat. Dingen die te maken hebben met het eeuwige leven.

Jeugdraad:
De jeugdraad is de paraplu waaronder het totale jeugdwerk in onze gemeente is samengebracht. De jeugdraad heeft tot taak de coördinatie van het jeugdwerk, zowel wat betreft de activiteiten als ook de financiële aspecten daarvan. 
 

Moet je lid zijn van de kerk om te mogen komen? 
Nee. Zeker niet. Ook als je (nog) niet naar de kerk gaat ben je van harte welkom. Weet je waarom? Omdat wij heel graag willen dat ook jij de Heere Jezus Christus als je enige Zaligmaker mag leren kennen. Alleen daarom? Nee bovenal omdat de Heere Jezus Christus dat zelf ook wil. Daarom.