Afdrukken

agendaDe agenda van mei 2017. De agenda bevat de data voor; kerkdiensten, bijeenkomsten en kerkradio-uitzendingen. Voor alles geldt: Zo de Heere wil en wij leven.

Kerkdiensten

Kerkdiensten  September

Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.   Psalm 27 vers 4

Zondag 3 september

1ste collecte:  Opleiding predikanten

09.30 uur

Ds. J.W. van Estrik

Voorb. Heilig Avondmaal

Zingen Psalm 145: 6, 7

18.00 uur

Ds. J.W. van Estrik

Zingen Psalm 50: 5, 6

   

Zondag 10 september

1ste collecte:  Helpende handen

09.30 uur

Ds. J.W. van Estrik

Bediening Heilig Avondmaal

Zingen Psalm 146: 1, 3

18.00 uur

Ds. J.W. van Estrik                      Zingen Psalm 50: 7, 8, 9

Dankzegging voor en

nabetrachting op Heilig Avondmaal

   

Zondag 17 september

1ste  collecte: Noodlijdende gemeenten en personen

09.30 uur

Kand. T.A. Bakker

Zingen Psalm 40: 4, 5

18.00 uur

Ds. B.D. Bouman

Zingen Psalm 51: 1, 2

 

 

 

Zondag 24 september

1ste collecte: Diaconie

09.30 uur

Ds. P.C. Hoek

 Zingen Psalm 121: 1, 4

18.00 uur

Ds. P.C. Hoek

Zingen Psalm 51: 3, 4

Voor alle diensten geldt ‘zo de Heere wil en wij leven’. Tijdens iedere kerkdienst worden er drie collecten gehouden. De eerste is doorgaans bestemd voor de diaconie, de tweede en de derde zijn voor de plaatselijke kerkvoogdij. Bij de uitgang van de kerk staat een collectebus voor de zending van de Hersteld Hervormde Kerk.

 .

Vergadervaria

Vergadervaria

Zo de Heere wil en wij leven zijn op de volgende data bijeenkomsten in onder meer “De Levensbron”.

Woensdag

6 september

Orgelbespeling van 20.30 tot 21.15 uur

Woensdag

6 september

Censura Morum van 19.30 tot 20.30 uur

Vrijdag

8 september

Bezinning Heilig Avondmaal om 19.30 uur

Woensdag

20 september

Preekuitzending ds. R.W. Mulder om 19.30 uur

Maandag

25 september

Vrouwenvereniging om 20.00 uur

Donderdag

28 september

Kerkenraadsvergadering om 19.30 uur


Wij wensen u en jou gezegende bijeenkomsten en
luisteruren.