Afdrukken

Bijbel vingerVia de tabs kunnen jullie de Bijbel op Zondag vragen voor de morgen- en avonddienst vinden.  "die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden." (Spreuken 8: 17b) 

Morgendienst

Zacharia 4, tekst vers 10
 
Vragen voor kinderen tot 10 jaar
 1. Wie krijgt nachtgezichten en de uitleg daarvan?
 2. Wat ziet Zacharia in het nachtgezicht van hoofdstuk 4?
 3. Wat zegt de tekst over het werk van God?
Vragen voor tieners
 1. Noem eens wat voorbeelden uit de Bijbel waaruit blijkt dat wat God doet in de ogen van mensen klein lijkt maar uiteindelijk heel groot is. Wat zie jij van Gods werk dat in de ogen van mensen gering maar niettemin toch heel groot is vandaag de dag terug? Kun je daarvan hedendaagse voorbeelden geven?
 2. We zeggen dat wie het kleine niet eert en waardeert, die is het niet waard het grote te ontvangen. Aan de hand van Zacharia 4 doen we de stelling: 'Wie van de dag van de zogenaamd kleine dingen van God niet wil weten, die zal de glorierijke dag van God niet meemaken'. Leg deze stelling eens uit en vind jij 'Gods werk' in jouw leven? 

 

Avonddienst

Psalm 129, tekst vers 4

 
Vragen voor kinderen tot 10 jaar
 1. Wat is Psalm 129 volgens het opschrift voor een Psalm of lied?
 2. Wat zeggen de Israëlieten in dit lied over hun volksgeschiedenis?
 3. Waarmee vergelijkt de dichter de goddelozen wanneer het om hun einde gaat?
 4. Met welk beeld maakt de psalmist de verlossing van Israël duidelijk?  
Vragen voor tieners
 1. Het komen in Jeruzalem wordt als iets geweldigs gezien tegen de achtergrond van de donkere geschiedenis van de feestgangers. Zegt dit jou iets wanneer jij je eigen leven overziet? Wat betekent het voor de heerlijkheid van de Heere Jezus? 
 2. De Psalm spreekt over het lijden van Israël. Paulus schrijft: allen die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Dit komt overeen met Jezus' woorden aan Zijn discipelen en discipelinnen: Ze hebben Mij gehaat, ze zullen ook u haten. Bespreek met elkaar of je daarvan in je leven iets tegenkomt.