Afdrukken

Bijbel vingerVia de tabs kunnen jullie de Bijbel op Zondag vragen voor de morgen- en avonddienst vinden.  "die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden." (Spreuken 8: 17b) 

Morgendienst

Schriftlezing: 1 Korinthe 10:1-13

Tekst: zondag 52, vraag en antwoord 127

 Vragen voor kinderen tot 10 jaar

 1. Wie leidde de Heere Jezus na Zijn doop de woestijn in? (zie Matthéüs 4:1)
 2. Waarom werd de Heere Jezus in de woestijn gebracht?
 3. Wie wil ons bij God vandaan houden en probeert God als Vader bij Zijn kinderen in kwaad daglicht te stellen?

Vragen voor tieners

 1. De satan verzoekt om tot het kwade te brengen, bij God vandaan te houden en van God los te maken. Kun je hiervan voorbeelden uit je eigen leven geven?
 2. God gebruikt de verzoekingen juist positief. Vertel welke positieve uitwerkingen allerlei verzoekingen hebben.
 3. Niemand van ons mensen kan zelf de duivel de baas. Hoe kun je in de strijd van het geloof hem toch overwinnen en hoe doe je dat dan?

 

Avonddienst

Schriftlezing: Psalm 72

Tekst: zondag 52, vraag en antwoord 128 en 129

Vragen voor kinderen tot 10 jaar

 1. Hoe eindigt het ‘Onze Vader’?
 2. Wanneer jij bidt, eindig jij met het woordje ‘Amen’. Waarom doe je dat en wat betekent dat kleine en laatste woordje ‘Amen’ voor jou?  

Vragen voor tieners

 1. Jezus heeft Zijn discipelen bevolen in Zijn Naam hun Vader alles te vragen. Aan het einde leert Hij dat er vaste grond is voor gebedsverhoring: want het is het Koninkrijk van de Vader, de Vader heeft de macht om Zijn wil te doen geschieden en Hij bezit de glorie voor altijd en eeuwig. Reken jij tijdens het bidden ook met Gods Koninkrijk, macht en heerlijkheid? Hoe dan?
 2. Het einde van het gebed is tevens een diepe belijdenis en erkenning van God de Vader, het is een ware lofprijzing. Is jouw leven een lofprijzing aan God zoals Jezus het beveelt?
 3. De catechismus geeft een Bijbelse en prachtige verklaring van het woordje ‘Amen’. Leg jouw ‘Amen’ als laatste woord van jouw gebed ernaast en toets jouw ‘Amen’ eraan. Wat is jouw conclusie dan over jouw gebruik van het woordje ‘Amen’?