Afdrukken

Bijbel vingerVia de tabs kunnen jullie de Bijbel op Zondag vragen voor de morgen- en avonddienst vinden.  "die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden." (Spreuken 8: 17b) 

Morgendienst

Bediening Heilige Doop

Tekst: Psalm 84 vers 4

Thema: De onderwijzende vogels.

Vragen voor kinderen tot 10 jaar 

  1. Welke twee vogels ziet de psalmist bij het heiligdom van God?
  2. Wat wil de dichter heel graag zelf wanneer hij deze vogels ziet?

Vragen voor tieners

  1. De mus is geen bijzonder maar een heel gewoon vogeltje. De mus is zo’n beetje de straatjongen onder de vogels. Welke les kunnen we hieruit trekken wanneer we zien dat dit beestje een plaats heeft bij God heiligdom?
  2. De zwaluw maakt een nest voor haar jongen bij het heiligdom. Wat is de prediking hiervan wanneer het om ons als ouders en onze kinderen gaat? Hoe ervaar jij de opvoeding van je ouders en wat vind jij ervan dat zij jou bij de Heere Jezus brengen door met je te bidden en uit de Bijbel te vertellen?

 

Avonddienst

Tekst: Hosea 14 vers 6

Thema: Ik zal zijn als de dauw

Vragen voor kinderen tot 10 jaar

  1. Hoe heet de profeet die moet zeggen dat de Heere voor Israël als de dauw is?
  2. Wat gebeurt er met de planten en het groen wanneer God de aarde door dauw water geeft?
  3. Wat zal God met Israël doen?  

 Vragen voor tieners

  1. God ziet de zonde niet door de vingers. Zeg eens waar dit in hoofdstuk 14 van de profeet Hosea staat.
  2. Ga in gesprek met elkaar over het werk van de Heilige Geest en probeer onder woorden te brengen hoe dat met het beeld van de dauw in Hosea 14 te vergelijken is.
  3. Er is in de natuur alleen vrucht wanneer God de dauw geeft. Wat les zit daarin voor ons wanneer we spreken over ons geestelijk leven?