Afdrukken

BOZVia de tabs kunnen jullie de vragen bij de preek voor deze zondag vinden.  "die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden." (Spreuken 8: 17b) 

 

Morgendiensten

Openbaring 2: 12-17, vers 12 en 13 

Vragen voor kinderen tot 10 jaar

  1. Hoe heet de gemeente aan wie de derde brief in Openbaring 2:12-17 is geschreven?
  2. Hoe noemt de Heere Jezus Die in de hemel is Zich als Afzender hier?
  3. Wie heeft in Pérgamus zijn troon?

Vragen voor tieners

  1. Net als in Smyrna is de satan in Pérgamus duidelijk aanwezig. Je zou bijna zeggen dat je beter zo snel mogelijk kunt verhuizen wanneer je leest dat de satan daar zijn troon. Toch zegt de Heere dát niet. Wat heeft dit jou te zeggen en welke gevolgen heeft dit voor jouw dagelijkse doen en laten daar waar je bent?
  2. Christus zegt dat Hij het scherp tweesnijdend zwaard heeft. Wat doet deze bekendmaking en Zelfopenbaring van de Heere Jezus (met) jou?

Bespreking volwassenen

We zien hoe de gemeente in Pérgamus zich vastklemt aan Jezus’ Naam. Het gebeurt met gevaar van het verliezen van het leven, aan lijden kunnen de gemeenteleden niet ontkomen. De Heere Jezus zegt: Indien we niet met Hem lijden dan zullen we ook niet met Hem opstaan, leven en verheerlijkt worden. Hoe komt dit lijden met en om Hem in uw leven tot uiting of ervaart u helemaal geen lijden? Wanneer het laatste het geval is, zit het dan wel goed met u als het om zaligworden gaat?

 

Avonddienst

Openbaring 2: 12-17, vers 17.

Jezus' beloften voor overwinnaars 

Vragen voor kinderen tot 10 jaar

  1. Hoe heette de man in Numeri die Israël wilde vloeken?
  2. Wat was de gemene raad die hij aan de koning van Moab, Balak, gaf toen God hem verbood Israël te vloeken?
  3. Wat belooft de Heere Jezus eenieder die tot zijn dood in de Heere Jezus gelooft?

Vragen voor tieners

  1. In Pérgamus zijn er mensen in de gemeente die beweren dat je gerust een vriend van de wereld kunt zijn én in de Heere geloven. ‘Van twee walletjes eten’, zeggen we dan. Komt dat in onze gemeente voor en wat is het grote gevaar ervan?
  2. Een gelovige ziet de rijke inhoud van Jezus’ beloften. Hebben de beloften van ‘verborgen manna’ en een ‘witte steen’ die de Heere Jezus de overwinnaars in het vooruitzicht stelt jou iets te zeggen?

Vraag voor volwassenen

De Heere Jezus stelt dat de slechte bewering en foute lering is dat je Hem best kunt liefhebben en tegelijk met een gerust hart dingen doen die God verboden heeft en bij de wereld in duisternis horen. Hij beveelt dat tegen te spreken en te weerleggen, oproepen tot bekering. Hijzelf doet Zijn mond tenslotte open die zich niet bekeert. Hoe gaan wij met deze opdracht om als het gaat om kerk en maatschappij, ouderen en jongeren, vrouwen en mannen en kinderen?