Afdrukken

BOZVia de tabs kunnen jullie de vragen bij de preek voor deze zondag vinden.  "die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden." (Spreuken 8: 17b) 

 

Ochtenddienst

Efeze 2: 14a, 15b en 17a

Hij is onze Vrede, Hij maakt vrede en Hij verkondigt vrede

Vragen voor kinderen tot 10 jaar

  1. Hoe heet de Heere Jezus in de tekst?
  2. Wat schrijft Paulus over de Heere Jezus in Zijn doen?

Vragen voor tieners

  1. De Heere Jezus Zelf is onze Vrede, schrijft Paulus en Hij maakt vrede. Waarom moet de Heere vrede maken bij God als het om ons gaat en waarom ook bij ons mensen onderling?
  2. In de tekst staat hoe de Heere Jezus vrede verkondigt. Is het jou al overkomen dat je bij het horen van het Evangelie geen mens maar de Heere Zelf tot jou hoorde spreken?

Vraag voor volwassenen

In Efeze 2 spreekt de Heilige Geest heel krachtig over het werk van God Drie-enig. Welke lering trekt u hieruit en wat is de betekenis ervan voor uw leven?

Avonddienst

Gods werken alleen!

Efeze 2: (8-)10

Vragen voor kinderen tot 10 jaar

  1. Hoe kun je geloven, wie geeft het geloof?
  2. Wat betekent het woordje ‘genade’?

Vragen voor tieners

  1. Paulus benadrukt heel sterk dat verloren mensenkinderen door genade zalig worden, ja door genade alleen. Waarom doet hij dat en wat merk je ervan in je leven?
  2. Paulus zegt dat God in Christus mensen schept die goede werken doen. Hij spreekt over een ‘daarin wandelen’. Denk na over het woordje ‘wandelen’ en bespreek wat dit bijzondere woordje betekent voor onze omgang met God en onze manier van doen.

Vraag voor volwassenen

Efeze 2 kun je enerzijds een verootmoedigend hoofdstuk noemen en anderzijds een bemoedigend hoofdstuk. Benoem die beide kanten en probeer beide zijden wat concreter in uw leven te maken.