Afdrukken

BOZVia de tabs kunnen jullie de vragen bij de preek voor deze zondag vinden.  "die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden." (Spreuken 8: 17b) 

 

Ochtenddienst

Efeze 2: 20-22

Vragen voor kinderen tot 10 jaar

  1. Hoe wordt de Heere Jezus in de tekst genoemd?
  2. Waarmee wordt de gemeente van de Heere Jezus Christus die uit joden en heidenen bestaat vergeleken?

Vragen voor tieners

  1. De tekst spreekt over het fundament van apostelen en profeten, daarmee is het woord ‘volharden in de leer van de apostelen’ bij wijze van spreken onderstreept. Waarom is die leer zo belangrijk en hoe ga jij met die leer om?
  2. In vers 22 wordt de apostel heel persoonlijk: ‘ook gij wordt daarop gebouwd’. Wat leer jij hieruit voor jezelf, ook met name waar het om het werk van Gods Geest gaat?

Vraag voor volwassenen

De apostel wijst op de eenheid tussen gelovigen uit de joden en gelovigen uit de heidenen. Heeft dit voor u betekenis als het om uw omgang met de joden gaat? Wat zouden heidengelovigen voor de joden kunnen betekenen (lees bijvoorbeeld Romeinen 10)?

.

Avonddienst

Romeinen 8 vers 22(-23)

Vragen voor kinderen tot 10 jaar

  1. Wat zegt Paulus over de schepping?
  2. Wie zucht nog meer?
  3. Waarnaar wordt er uitgezien?

Vragen voor tieners

  1. De wereld zegt: ‘Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn’. Vergelijk deze houding eens met de gelovigen die in de tekst is te vinden.
  2. We hebben het in de 21ste eeuw veel over het milieu en milieubewustzijn. Breng onder woorden hoe Paulus daarover schrijft als iemand die wijs is gemaakt door Gods Geest. Mag jij het ook zien zoals Paulus het ziet?

Vraag voor volwassenen

Romeinen 8 is een indringend hoofdstuk over de Geest van God en Zijn werk. Welke betekenis heeft Gods Geest in uw persoonlijk leven als het gaat om leiding, aanroepen, zekerheid en omgaan met de schepping?

.