Afdrukken

BOZVia de tabs kunnen jullie de vragen bij de preek voor deze zondag vinden.  "die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden." (Spreuken 8: 17b) 

 

Ochtend 1e Pinksterdag

Handelingen 2 vers 1

Vragen voor kinderen tot 10 jaar

 1. Wat gebeurde er op de Pinksterdag in Jeruzalem?
 2. Wat beloofde de Heere Jezus te zullen doen bij Zijn Vader?
 3. Wat deden de discipelen toen de Heere beloofd had de Geest te zullen zenden?

Vragen voor tieners

 1. Leg uit waarom de Heere om en op Zijn gebed antwoord van de Vader krijgt en waarom Zijn gemeente op haar gebed en niet om haar gebed de Geest ontvangt.
 2. De Heilige Geest zorgt voor eenheid tussen de gelovigen, Hij schept een hechte gemeente. Zie je dit ook in de gemeente waartoe jij behoort? Heeft het samen bidden voor jou grote betekenis?

Vraag voor volwassenen

We klagen wel eens dat er weinig geestelijk leven is, ook in ons eigen leven. Bespreek hoe dit anders worden kan naar de woorden en de uitkomst van het eerste vers van Handelingen 2.

Avond 1e Pinksterdag

Handelingen 2 vers 25a

Vragen voor kinderen tot 10 jaar

 1. Hoe heet de discipel die de gebeurtenissen op de Pinksterdag uitlegt?
 2. Wat gebruikt Petrus door Gods Geest voor zijn preek?

Vragen voor tieners

 1. Voor het geloof is de Bijbel onmisbaar. Laat zien hoe dat op de Pinksterdag blijkt en breng onder woorden wat de betekenis van de Bijbel is in jouw leven.
 2. Soms wordt van een dominee of ouderling gezegd: ‘hij is een dienaar van het Woord’. Kun je deze uitdrukking met gebruikmaking van Petrus’ preek verklaren? Wat mag jij verwachten van een dominee die preekt of een ouderling die jou pastoraal wil dienen?

Vraag voor volwassenen

Bespreek de preek van Petrus en formuleer aan de hand daarvan waaraan een geestelijke preek volgens u moet voldoen.

Ochtend 2e Pinksterdag

 Handelingen 2 vers 21

Vragen voor kinderen tot 10 jaar

 1. Wat moet ieder doen?
 2. Waarvoor is de Naam gegeven en waarom moet Zijn Naam aangeroepen worden?

Vragen voor tieners

 1. Petrus spreekt over ‘een iegelijk’. Dat biedt volop ruimte tot redding voor iedereen, aan de andere kant betekent het ook dat de weg tot behoud smal is. Bespreek dit.
 2. De Heere openbaart Zijn Naam opdat we die Naam aanroepen. Geef jij aan die oproep gehoor of leg jij die oproep naast je neer en misken je Zijn heilrijke Naam?

Vraag voor volwassenen

Er is veel twijfel en onzekerheid. Vindt u in deze tekst houvast tegen die twijfel en die vreselijke onzekerheid? Bespreek dit met elkaar.