Afdrukken

BOZVia de tabs kunnen jullie de vragen bij de preek voor deze zondag vinden.  "die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden." (Spreuken 8: 17b) 

 

Morgendienst

Handelingen 1:6b

Vragen voor kinderen tot 10 jaar

  1. Vanaf welke plaats wordt de Heere Jezus in de hemel opgenomen?
  2. Wat vroegen de discipelen in die tijd aan hun Heere?
  3. Wat zei de Heere Jezus toen over Zijn Vader en wat deed de hemelse Vader?

Vragen voor tieners

  1. De discipelen zagen uit naar de volkomen doorbraak van Gods Koninkrijk. Leeft Jezus’ wederkomst in de gemeenten en bij jou? Wat is de oorzaak dat het wel of niet (bij jou) leeft?
  2. In zekere zin beantwoordt de Vader de vraag van de discipelen of de Heere Jezus nu het Koninkrijk opricht en herstelt. Leg dit eens uit.

Vraag voor volwassenen

Uit de vraag van de discipelen valt af te leiden dat gaandeweg Jezus’ woorden over het Koninkrijk van God in hun harten zijn doorgedrongen en gaan leven. Jezus’ boodschap kleurt dus feitelijk hun leven. Wat hebben de vele preken van het Evangelie met u gedaan en welke betekenis heeft de boodschap van het Evangelie in uw leven?