Afdrukken

BOZVia de tabs kunnen jullie de vragen bij de preek voor deze zondag vinden.  "die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden." (Spreuken 8: 17b) 

 

Morgendienst

Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 4

Vragen voor kinderen tot 10 jaar

  1. Uit welke twee boeken bestaat de Heilige Schrift of de Bijbel?
  2. Hoeveel Bijbelboeken heeft onze Bijbel?
  3. Kun je wat Bijbelboeken noemen?

Vragen voor tieners

  1. Marcion en het Doperdom wijzen het Oude Testament radicaal van de hand. Zeg waarom en bewijs met Bijbelteksten dat zij de plank misslaan en daarin dwalen.
  2. Er zijn 66 canonieke boeken, hoe omschrijf jij het woord ‘canoniek’ en wat betekent het woord ‘canon’ voor jou? Lees de boeken uit je hoofd.

Vraag voor volwassenen

Guido de Bres bepleit in artikel 4 het lezen van het Oude Testament, het Oude Testament en het Nieuwe Testament vormen samen de Heilige Schrift. 66 boeken kwalificeren we in de kerk als canoniek. Wat is de betekenis van het Oude Testament voor u en wat houdt voor u het woord canoniek in als het om elk Bijbelboek gaat?