Afdrukken

Bijbel vingerVia de tabs kunnen jullie de Bijbel op Zondag vragen voor de morgen- en avonddienst vinden.  "die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden." (Spreuken 8: 17b) 

Morgendienst

Thema: Hoe Job het leven ziet...!

Schriftlezing Job 2

Tekst: Job 2: 9 en 10

Vragen voor kinderen tot 10 jaar

 1. Wie is boos op God en zegt tegen Job dat hij zijn God maar moet vloeken en dan sterven?
 2. Wie zorgde ervoor dat Job van de ene op de andere dag heel arm werd en wie stookt Job zijn vrouw op?
 3. Wat is Job zijn antwoord aan zijn vrouw?

Vragen voor tieners

 1. Jobs vrouw reageert heel verbitterd en probeert Job te bewegen tot de daad die satan wil. Ga in gesprek over de listen van satan die hier gebruik maakt van mensen om Job tot het kwade aan te zetten. Welke les bevat dit voor jou?
 2. Job reageert best heftig naar zijn vrouw. Begrijp je dat en hoe verklaar je dit? Waaruit blijkt dat Job niet afstandelijk met zijn vrouw omgaat maar uit liefde tot haar spreekt en corrigeert? Wat is belangrijk voor zowel Job als zijn vrouw?

Avonddienst

Thema: Voor mij is het hele leven Christus !

Schriftlezing: Filippenzen 1: 12-24

Tekst: Filippenzen 1 vers 21

Vragen voor kinderen tot 10 jaar

 1. Wie zit in de gevangenis en zegt dat voor hem Christus alles is.
 2. Tussen welke twee dingen kan hij niet kiezen? Vind jij dit raar? Waarom kan hijzelf niet kiezen?
 3. Wat staat voor de apostel bovenaan als het om het kiezen en het gehele leven gaat?

Vragen voor tieners

 1. De vragen worden aan jou gesteld: Waar leef jij voor en wat is jouw leven eigenlijk? Geef op die vragen een eerlijk antwoord en spreekt er met elkaar over.
 2. Noem uit het Bijbelgedeelte de dingen waaruit blijkt dat Paulus altijd met de Heere Jezus Christus en Zijn eer rekent. Wat vind jij van Paulus’ stellige verklaring ‘wat ik verkiezen zal, weet ik niet’? Hij legt dus zijn leven in Jezus' handen, de Heere bepaalt het. Kun en durf jij uit liefde tot de Heere hetzelfde te zeggen, ook wanneer de Heere een weg voor je uitstippelt die heel moeilijk is maar waarop Hij jou altijd Zijn hulp bewijst en jou de leiding van Zijn Geest biedt?
 3. Paulus zegt dat Christus moet worden groot gemaakt en dat voor hem dat het zwaarste weegt. Zeg jij hem dit na en kom je deze liefste wens ook in de gemeente tegen, bijvoorbeeld bij je ouders, of opa en oma? Praat hierover met elkaar verder.